Maatwerk software:databases op de PC
Databases

Wij hebben ervaring met diverse soorten databases waaronder: MS-Access/MS-Jet, SQL-Express, Oracle, MySQL/MariaDB.

Databases, oftewel gegevens-verzamelingen, komen overal voor in de wereld. Varierend van financiele databases met facturen, factuur-regels, via transport-databases met vrachtwagens en dossiers, naar studenten-vakkepakketten en schoolrooster. Allemaal databases.

Het gebruiken van databases betekent niet alleen kunde en kennis van de techniek, maar ook inzicht in een bedrijf om datgene te maken wat het bedrijf het beste past. Vaak is het een samenspel van de noodzaken vanuit het bedrijf en de technisch mogelijkheden wat tot een bruikbaar product zal leiden.

Wie vroeger in bibliotheken kwam, en de kaarten-kasten nog kan herinneren: dat is eigenlijk een mooi voorbeeld van een database. Iedere kast zat vol met kaartjes van boeken of schrijvers. Op de kaartjes stonden de details van een boek (naam, wie heeft het geschreven, wanneer is het geschreven) of van een schrijver (naam, geboren, welke boeken heeft hij/zij geschreven). In technische termen zijn de kasten tabellen en de kaarten zijn records.

Een database-model is een omschrijving of tekening van de verschillende stapels van gegevens. Met het model geef je aan wat er in een tabel te vinden is, en wat verschillende tabellen met elkaar te maken hebben, zoals in de bibliotheek je op het kaartje van een schrijver de boeken kon vinden en die kon je dan weer in de kast van de boeken terugvinden. Hieronder een foto van een database model:


Database example