Privacy op de PC


Deze site gebruikt geen cookies en je browsegegevens doen we niet verkopen en ook niet weggeven.

Alle rechten die je vanwege de EU privacy en andere wetten hebt, zullen we uiteraard accepteren. Je mag inzage hebben, verzoeken voor verbetering en vragen om gegevens te verwijderen. Stuur ons hiervoor een email.

Dit geldt ook voor de software die we verkopen.

Privacy op de PC


This site does not use cookies and we will not sell the browse data nor give it away.

All rights given to you by EU laws will be respected. You may have insights, request adjustments and ask for deletion of data. Send us an email if you would need this.

The same applies to all software we sell.

Eigenaar is Ir. Huibert van Andel, hij heeft ervaring in de IT voor meer dan 20 jaar en heeft gewerkt bij grote bedrijven zoals: Océ (Canon), TNT Express Worldwide (Fedex), Frans Maas (DSV), Philips en ArtEZ hoge school voor de kunsten in Arnhem.